Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1682 30cd
ONLY ACCEPTABLE SELFIE
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatominek tominek
Sponsored post
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viasupernena supernena
5579 c16f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamisza misza
Nikt tak naprawdę nie chce, byś była sobą. Chcą, byś była taka, jaka im się podobasz.
— "Malfetto. Mroczne Piękno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viapensieve pensieve
6592 6f3e
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viapensieve pensieve
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viapaulinam paulinam
   
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapensieve pensieve
0338 7193 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamisza misza
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromAllyx Allyx viasamozatrucie samozatrucie
Poprzez modlitwę zapraszasz Boga do Twojego życia, łapiesz Go za rękę i wiesz, że od teraz nigdy już nie będziesz sama. Jeśli nie masz czasu na modlitwę i migasz się od niej to wiedz, że brakuje Ci jeszcze miłości do modlitwy. Prawda jest taka, że zawsze znajdujemy czas na to, co kochamy. Brakuje Ci czasu na rozmowę z Bogiem? Powiedz Mu, że nie ma w Tobie miłości do modlitwy, że jeszcze Ci tego brakuje. On nie zadowoli się niczym mniejszym od stanięcia przed Nim w prawdzie.
— Matt Fradd
Reposted fromyourtitle yourtitle vianathloves nathloves
9786 7e17
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianathloves nathloves

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

Reposted fromin-flagranti in-flagranti viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...